CÔNG TY CỔ PHẦN THÍ NGHIỆM ĐIỆN SÀI GÒN – MIỀN TÂY (SWC)

Chức năng công ty:

  • Thí nghiệm, kiểm định thiết bị, vật tư và phụ kiện điện có cấp điện áp đến 110kV.
  • Sửa chữa thiết bị điện.
  • Buôn bán thiết bị điện.
  • Xây dựng công trình, đường dây điện và trạm biến áp đến 110kV.
  • Tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng.


Thông tin liên lạc:

  • Địa chỉ: 173/36, Đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. HCM.
  • Điện thoại: 0963786378 – 0913143427
  • Trang web: swc.vn, thinghiemdiensgmt.vn
  • Email: swc@swc.vn
Công Ty Cổ Phần Thí Nghiệm Điện Sài Gòn - Miền Tây

173/36, Đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. HCM