Dịch vụ thử nghiệm tại hiện trường:

Dịch vụ thử nghiệm tại hiện trường:

Công Ty Cổ Phần Thí nghiệm điện Sài Gòn Miền Tây là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực bảo trì, đánh giá, thử nghiệm thiết bị, sửa chữa sự cố và nhiều...
Kiểm tra chấp nhận

Kiểm tra chấp nhận

Thử nghiệm chấp nhận điện thay đổi theo thông số kỹ thuật của hệ thống, nhưng thường được thực hiện để: Đảm bảo rằng thiết bị điện mới hoặc...
Cung cấp điện liên tục Pre

Cung cấp điện liên tục Pre

Trước khi mua hoặc lắp đặt nguồn điện liên tục, ETC sẽ tiến hành phân tích toàn diện về lịch sử tải của bạn để xác định thành phần nào là cần thiết...
Nghiên cứu ngắn mạch và phối hợp

Nghiên cứu ngắn mạch và phối hợp

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật điện của ETC cung cấp các nghiên cứu ngắn mạch và phối hợp, bảo trì phòng ngừa / dự đoán, đánh giá hệ thống điện và kỹ thuật...
Bảo trì phòng ngừa / dự đoán

Bảo trì phòng ngừa / dự đoán

Bảo trì phòng ngừa và dự đoán điện
Kiểm tra pin

Kiểm tra pin

Nguồn cung cấp điện liên tục, Kiểm tra pin, Ổn định tần số và Đơn vị phân phối điện
Kiểm tra trung tâm điều khiển động cơ

Kiểm tra trung tâm điều khiển động cơ

Kiểm tra trung tâm điều khiển động cơ cho các trung tâm điều khiển động cơ mới và được cài đặt. Mục đích của các bài kiểm tra là xác định tình trạng...
Đánh giá hệ thống điện & Kỹ thuật ứng dụng

Đánh giá hệ thống điện & Kỹ thuật ứng dụng

Đánh giá hệ thống điện & Kỹ thuật ứng dụng
  Số 100 Đường TX 43, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP.HCM
  0963786378
  swc@swc.vn
  www.swc.vn
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0963786378