Chức năng công ty:

  • Thí nghiệm, kiểm định thiết bị, vật tư và phụ kiện điện có cấp điện áp đến 110kV.
  • Sửa chữa thiết bị điện.
  • Buôn bán thiết bị điện.
  • Xây dựng công trình, đường dây điện và trạm biến áp đến 110kV.
  • Tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng.