Ngày 9/4 vừa qua, sự kiện STEM DAY – Ngày hội khoa học đã diễn ra tại trường THPT FPT. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu hợp tác giữa tổ chức giáo dục FPT – FPT Edu, THPT FPT và trường Universiti Teknologi Petronas - Đại học tư nhân hàng đầu Malaysia.