Hãy thử tưởng tượng, bạn sống gần 20 năm, cứ nghĩ cuộc đời của mình rất hoàn hảo, để rồi sau đó phát hiện ra rằng bạn không chỉ có 1 mà những 2 người anh em khác đang còn sống. Đó chắc chắn là một cú sốc kinh khủng. Với ba anh em sinh ba Robert Shafran, Eddy Galland và David Kellman, họ còn sốc nặng hơn khi khám phá ra được rằng, sự chia cắt bao nhiêu năm qua là bởi anh em họ là vật thí nghiệm trong một nghiên cứu vô cùng nhẫn tâm.