Vận hành và bắt đầu dịch vụ Up Up

Việc chạy thử hoặc thêm một nguồn cung cấp điện liên tục mới rất phức tạp, nó liên quan đến việc ánh xạ các kết nối, cáp, thiết bị ngoại vi, chương trình cơ sở, thiết lập và kiểm tra thích hợp trước khi khởi động. Nếu thực hiện không đúng cách, thiệt hại có thể dẫn đến hệ thống điện của bạn, nguồn cung cấp điện liên tục của bạn gây ra sự cố mất điện hoặc thậm chí là các mối nguy điện.

Cho phép ETC xử lý một cách chuyên nghiệp cả việc vận hành đầy đủ và bắt đầu chương trình cung cấp điện liên tục, thử nghiệm hoặc bất kỳ số bước nào. Một số nguồn cung cấp điện liên tục, những nguồn dưới 3kVA, có thể được cài đặt đơn giản, nhưng nên được kiểm tra và định cấu hình để đảm bảo tuổi thọ lâu nhất có thể của các bộ phận. Những người trên 3kVA, nên được cài đặt bởi các chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp và có trình độ. Trong các khu vực pháp lý khác, các hệ thống dự phòng lớn hơn, trên 10kVA, phải được cài đặt chuyên nghiệp.

Dịch vụ cung cấp điện liên tục của SWC:

  • Lập kế hoạch và dự đoán
  • Khởi động, chạy thử và cài đặt
  • Kiểm tra
  • Bản đồ điện