Nguồn cung cấp điện liên tục, Kiểm tra pin, Ổn định tần số và Đơn vị phân phối điện

Bộ phận Dịch vụ Lĩnh vực Powernet cung cấp bảo trì, thử nghiệm, khởi động, kiểm tra và kiểm tra nhiệt độ cho các nguồn cung cấp điện không thể ngắt, hệ thống pin, bộ ổn định tần số, máy phát điện motor, bộ phân phối điện, bộ điều chỉnh điện áp và ổ đĩa tốc độ thay đổi.

Nguồn cung cấp điện liên tục là một thành phần chính của cơ sở của bạn. Trong quá trình vận hành / khởi động cơ sở của bạn, cung cấp nguồn điện liên tục, điều quan trọng là phải kiểm tra độ tin cậy và khả năng chịu tải của nó. Sau khi vận hành, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó được kiểm tra và bảo trì để đảm bảo rằng nó vẫn hoạt động đầy đủ nếu cơ sở của bạn mất điện và việc cung cấp điện liên tục của bạn được bắt đầu.