NO PHOTOKiểm tra trung tâm điều khiển động cơ cho các trung tâm điều khiển động cơ mới và được cài đặt. Mục đích của các bài kiểm tra là xác định tình trạng của bộ khởi động, thiết bị bảo vệ, bộ ngắt mạch và các thành phần khác của trung tâm điều khiển động cơ của bạn. Kiểm tra thường xuyên là cần thiết để bảo vệ các thành phần của hệ thống của bạn, đảm bảo an toàn và hiệu suất phù hợp.
Để ngăn chặn tiềm năng hoặc đèn flash hồ quang và các tác hại khác, ETC sẽ điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì cho trung tâm điều khiển động cơ của bạn, xem xét thông số kỹ thuật, các cài đặt được đề xuất của nhà sản xuất và tích hợp trong toàn bộ hệ thống điện của bạn.ces, circuit breakers, and other components of your motor control center. Frequent inspection is required to protect your system's components, ensure safety, and proper performance.

In order to prevent the potential or arc flash and other harms, ETC will tailor an inspection, testing, and maintenance plan for your motor control center, considering its specs, the manufactures recommended settings, and its integration in your entire electrical system.