Bộ phận dịch vụ kỹ thuật điện của ETC cung cấp các nghiên cứu ngắn mạch và phối hợp, bảo trì phòng ngừa / dự đoán, đánh giá hệ thống điện và kỹ thuật ứng dụng, nghiên cứu điều hòa, phân tích dòng tải, bản vẽ được xây dựng, nghiên cứu nhất thời, giám sát tải, bảo trì máy biến áp, sửa chữa và ngắt mạch , và hơn thế nữa.

ETC được dành riêng để duy trì, kiểm tra và đảm bảo rằng hệ thống điện của cơ sở của bạn đang hoạt động tốt. Để đảm bảo hệ thống của bạn tiếp tục hoạt động bình thường, các kỹ sư điện của ETC có thể cập nhật hệ thống cũ của bạn, khắc phục sự cố hiện tại hoặc hỗ trợ kiểm tra và phát triển hệ thống mới.